Карта на всички представителства

Намери търговец

КОМПЛЕКС СОФИЯ МЛАДОСТ – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - ИНД АУТО ООД

КОМПЛЕКС СОФИЯ МЛАДОСТ – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - ИНД АУТО ООД

Търговци

Адрес: 
София, бул. "Околовръстен път" 260,
(с/у Бизнес Парк София)
Работно време : Понеделник - Петък: 9.00-18.30 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
E-mail: reception@hyundai.bg

Сервизен комплекс

Текущи ремонти

Работно време: 
Приемна Сервиз 
Понеделник - Петък: 8.30-18.00 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Сервиз
Понеделник - Петък: 9.00-18.00 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
E-mail: service@hyundai.bg

Бояджийно, тенекеджийно и завеждане на щети

Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110

Резервни части

Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
 

СЕРВИЗ СОФИЯ ЛЮЛИН

СЕРВИЗ СОФИЯ ЛЮЛИН

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00-18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 80 44 336
Мобилен: +359 894 600120
E-mail: service.lulin@hyundai.bg
Резервни части
Телефон: +359 2 80 44 337

КОМПЛЕКС БУРГАС - ИНД АУТО ООД

КОМПЛЕКС БУРГАС - ИНД АУТО ООД

Търговци

Адрес: 
Бургас, Район 6-и километър
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 861 717
Мобилен: +359 894 600 154
E-mail: burgas@hyundai.bg

Сервиз

Работно Време:  
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 860 504
Телефон: +359 56 860 444
Мобилен: +359 894 600 046
Мобилен: +359 894 600 108
E-mail: service.burgas@hyundai.bg


Резервни части

Работно Време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 860 504
Телефон: +359 56 860 444
Мобилен: +359 894 600 046
Мобилен: +359 894 600108
E-mail: service.burgas@hyundai.bg

КОМПЛЕКС ВАРНА – ТЕХНОКАР ЕООД

КОМПЛЕКС ВАРНА – ТЕХНОКАР ЕООД

Търговци

Адрес: 
Варна, бул. "Владислав Варненчик" 310
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 14.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 52 749 999
Мобилен: +359 888 605 466
Факс: +359 52 749 999
E-mail: varna@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 52 746 666
Мобилен: +359 889 746 666
E-mail: service.varna@hyundai.bg

КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ - ИНД АУТО ООД

КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ - ИНД АУТО ООД

Търговци

Адрес: 
Пловдив с. Радиново
Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 16.00 ч.
Почивни дни - Неделя и празнични дни
Телефон: +359 32 511 155 
Мобилен: +359 894 600 160, +359 894 600 164
E-mail: plovdiv@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - Събота, Неделя и празнични дни
Телефон: +359 32 511 308  
Мобилен: +359 894 600 017
E-mail: plovdiv.service@hyundai.bg

Резервни части
Телефон: +359 32 511 309
Мобилен: +359 894 600 152
E-mail: plovdiv.parts@hyundai.bg

КОМПЛЕКС РУСЕ – ЕС ТРАНС ООД

КОМПЛЕКС РУСЕ – ЕС ТРАНС ООД

Търговци

Адрес: 
Русе, бул. "България" 288
Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 82 504 444
Мобилен: +359 886 908 885
Мобилен: +359 878 841 864
E-mail: ruse@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-Петък от 9.00 до 18.00 ч.
Почивни дни-събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 82 505 444
Мобилен: +359 894 600 162
E-mail: ruse.service@hyundai.bg

КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА – АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД

КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА – АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД

Търговци

Адрес: 
Стара Загора, бул. "Никола Петков" 59
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00- 16.00ч
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 42 660 560
Мобилен: +359 894 505 055
Мобилен: +359 894 505 056
Мобилен: +359 894 505 057
E-mail: starazagora@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 42 600 222
Мобилен: +359 894 505 054
Мобилен: +359 894 600 159
Мобилен: +359 894 600 158
E-mail: service.starazagora@hyundai.bg  

КОМПЛЕКС ГАБРОВО - ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД

КОМПЛЕКС ГАБРОВО - ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД

Търговци

Адрес: 
Габрово,  бул. "Христо Смирненски" 58
Работно време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 66 810 810
Мобилен: +359 884 606 063
E-mail: gabrovo@hyundai.bg

Сервиз

Работно Време:  
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 66 810 810
Мобилен: +359 885 883 660
E-mail: service.gabrovo@hyundai.bg
 

Резервни части

Работно Време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 66 810 810
Мобилен: +359 889 632 496
E-mail: service.gabrovo@hyundai.bg