Карта на всички представителства

Намери търговец

КОМПЛЕКС СОФИЯ МЛАДОСТ – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

КОМПЛЕКС СОФИЯ МЛАДОСТ – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Търговци

Адрес: 
София, бул. "Околовръстен път" 260,
(с/у Бизнес Парк София)
Работно време : Понеделник - Петък: 9.00-18.30 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
E-mail: reception@hyundai.bg

Сервизен комплекс

Текущи ремонти

Работно време: 
Приемна Сервиз 
Понеделник - Петък: 8.30-18.00 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Сервиз
Понеделник - Петък: 9.00-18.00 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
E-mail: service@hyundai.bg

Бояджийно, тенекеджийно и завеждане на щети

Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110

Резервни части

Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
 

КОМПЛЕКС СОФИЯ ЛЮЛИН

КОМПЛЕКС СОФИЯ ЛЮЛИН

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00-18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044336
Мобилен: +359 894 600120
E-mail: service.lulin@hyundai.bg
Резервни части
Телефон: +359 2 8044337

КОМПЛЕКС БУРГАС

КОМПЛЕКС БУРГАС

Търговци

Адрес: 
Бургас, Район 6-и километър
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 861717
Мобилен: +359 894 600154
E-mail: burgas@hyundai.bg

Сервиз

Работно Време:  
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 860504
                   +359 56 860444
Мобилен: +359 894 600046
                    +359 894 600108
E-mail: service.burgas@hyundai.bg


Резервни части

Работно Време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 860504
                   +359 56 860444
Мобилен: +359 894 600046
                    +359 894 600108
E-mail: service.burgas@hyundai.bg

КОМПЛЕКС ВАРНА – ТЕХНОКАР ЕООД

КОМПЛЕКС ВАРНА – ТЕХНОКАР ЕООД

Търговци

Адрес: 
Варна бул. Вл. Варненчик 310
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 14.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 52 749999
Мобилен: +359 888 605466
Факс: +359 52 749999
E-mail: varna@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни

Телефон: +359 52 746666

Мобилен: +359 889 746666
E-mail: service.varna@hyundai.bg

КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ – АЛЕКСИЕВ ЕООД

КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ – АЛЕКСИЕВ ЕООД

Търговци

Адрес: 
Пловдив с. Радиново
Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 16.00 ч.
Почивни дни - Неделя и празнични дни
Телефон: +359 32 511155, +359 32 511308
Мобилен: +359 898 452946,
Факс: +359 32 511309
E-mail: plovdiv@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - Събота, Неделя и празнични дни
Телефон: +359 32 511155, (359) 32 511308
Мобилен: +359 894 600 017
E-mail: plovdiv.service@hyundaibg.bg
Резервни части
Мобилен: +359 894600152
E-mail: plovdiv.parts@hyundai.bg

КОМПЛЕКС РУСЕ – ЕС ТРАНС ООД

КОМПЛЕКС РУСЕ – ЕС ТРАНС ООД

Търговци

Адрес: 
Русе, бул.България 288
Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 82 504444
Мобилен: +359 886 908885
Мобилен: +359 878 841864
E-mail: ruse@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-Петък от 9.00 до 18.00 ч.
Почивни дни-събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 82 505444
Мобилен: +359 894 600162
E-mail: ruse.service@hyundai.bg

КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА – АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД

КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА – АУТО КОНСУЛТ 2016 ЕООД

Търговци

Адрес: 
Стара Загора, бул. "Никола Петков" 59
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00- 16.00ч
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 42 660560
Мобилен: +359 894 50 50 55
Мобилен: +359 894 50 50 56
Мобилен: +359 0894 50 50 57
E-mail: starazagora@hyundai.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 42 600222
Мобилен: +359 894 50 50 54
Мобилен: +359 894 600 159
Мобилен: +359 894 600 158
E-mail: service.starazagora@hyundai.bg  

КОМПЛЕКС ГАБРОВО - ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД

КОМПЛЕКС ГАБРОВО - ВЕНЦИ ГАБРОВО ЕООД

Търговци

Адрес: 
Габрово,  бул. "Христо Смирненски" 58
Работно време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 66 810 810
Мобилен: +359 884 606 063
E-mail: gabrovo@hyundai.bg

Сервиз

Работно Време:  
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 66 810 810
Мобилен: +359 885 883 660
E-mail: service.gabrovo@hyundai.bg
 

Резервни части

Работно Време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 66 810 810
Мобилен: +359 889 632 496
E-mail: service.gabrovo@hyundai.bg