Тествайте нашите автомобили!
Заявете тестдрайв и ние ще се свържем с Вас.

Изберете модел:

Моля, попълнете вашите данни. Полетата отбелязани с * са задължителни!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото Ви уведомяваме,че предоставените от Вас лични данни, а именно собствено и фамилно име, локация, телефонен номер, имейл адрес, ще бъдат обработвани от „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО” ЕAД, ЕИК 204502867, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Околовръстен път” № 260, представлявано от Камен Илчев, отговорник по защита на личните данни Маргарита Каменова, имейл адрес: gdpr@ hyundai.bg, като администратор на лични данни, както и от избраното от Вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на обработване и изпълнение на Вашата заявка за тест драйв на автомобил в избрано от Вас дилърство. Личните Ви данни се обработват и съхраняват на договорно основание за срок от 5 години след направента заявка от Ваша страна. Информираме Ви, че имате следните права по отношение на Вашите лични данни- право на достъп, да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни, както и тяхното изтриване, в случай, че личните данни се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните. Имате право на пряко прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на лични данни, както и да ограничите обработването на личните Ви данни от страна на администраторите. Информираме Ви, че имате право на защита чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, както и че имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. Информираме Ви , че за изпълнение на горепосочените цели, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени на трети лица, доставчици на услуги и др. при условие, че съществуват правни основания за това.

За повече информация моля Вижте Уведомление за поверително третиране на лични данни.

Благодарим Ви, че ни изпратихте своята заявка. Очаквайте служител на Hyundai България да се свърже с Вас!