Корпоративни ценности

Служителите

Нашите служители са най-голямото ни богатсво. Ние вярваме, че бъдещето на нашата организация зависи от  способностите и отдадеността на всеки един от тях. Ние ще ги предизвикваме да развиват своя потенциал чрез създаване на  корпоративна култура, която уважава личността и дава възможност за разгръщане на талантите им.

Клиентите

Ние насърчаваме ориeнтирана към клиента  култура, която осигурява обслужване, надминаващо  неговите очаквания.  Нашата най-голяма награда е щастливия (доволния) клиент.

Качеството

Ние не правим  компромиси, когато става въпрос за качество.

Предизвикателството

Ние приемаме всяка възможност за нови  редизвикателства и сме готови с непоколебима страст и умение да прилагаме  иновативни методи за да отговорим на  очакванията на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Партньорството

Ние сме се посветили на взаимно прозрачни отношения и сътрудничество, както в компанията, така и с нашите бизнес партньори, за да осигурим на нашите клиенти по-висококачествени  услуги.

Европейските ценности

Ние подкрепяме Европейските ценности на уважение  към човешкото достойнство, свобода, равенство и демокрация, върховенството на закона и опазването на правата на всеки отделен гражданин. Ние активно работим за осъществяване  на икономичеста либерализация.