Vision

Философия на управлението

Фундаменталната причини за съществуването на Hyundai Motor Company и основата за нейното продължаващо съществуване.

Основни ценности

Ръководни принципи за поведението на служителите и взимането на решения, които са от първостепенно значение за реализиране на нашата управленска философия и визия.

Визия

Целта на Hyundai Motor Company за следващото десетилетие, която ще бъде последвана от конкретни бизнес стратегии и планове за действие.

 • 1. Философия на управлението

  Осъзнаване на мечтата на човечеството, създавайки ново бъдеще посредством гениално мислене и непрекъснато преследване на нови предизвикателства.

  Реализация на възможности

  Неограничено
  чувство за отговорност

  Уважение за човечеството

 • 2. Основни ценности

  Петте основни ценности, които определихме като част от нашата нова корпоративна философия, са принципите, които съществуват в нас през цялата ни история. Това са принципите, които всички служители обещават допълнително да насърчават в нашата организация.

  • CUSTOMER
  • CHALLENGE
  • COLLABORATION
  • PEOPLE
  • GLOBALITY
 • 3. Визия 2020

  Партньор за цял живот в автомобилите и извън тях

  Statement

  За да станем доверен партньор на цял живот на нашите клиенти, ще внесем нова перспектива в автомобилите чрез новаторски решения за мобилност, базирани на технологии и услуги, ориентирани към човека и екологията.

© 2024 Hyundai. Всички права запазени.