Екип

Савина Константинова
Изпълнителен Директор
Юлиян Чебишев
Търговски Директор
Антоний Попхристов
Национален Мениджър Продажби
Валери Зарков
Директор Сервиз
Асен Ганчев
Мениджър Продажби
Магдалина Венкова
Корпоративни клиенти
Людмила Манолева
Резервни части
Никола Урдов
Маркетинг Специалист
Нагоре