Карта на всички представителства

Намери търговец

КОМПЛЕКС СОФИЯ МЛАДОСТ – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

КОМПЛЕКС СОФИЯ МЛАДОСТ – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Търговци

Адрес: 
София, бул. "Околовръстен път" 260,
(с/у Бизнес Парк София)
Работно време : Понеделник - Петък: 9.00-18.30 ч.
Събота: 10.00-17.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044100
Мобилен: +359 894 600110
E-mail: reception@hyundaibg.bg

Сервизен комплекс

Текущи ремонти

Работно време: 
Приемна Сервиз 
Понеделник - Петък: 8.30-18.00 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Сервиз
Понеделник - Петък: 9.00-18.00 ч.
Събота: 10.00-16.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Мобилен: +359 894 600040 +359 894 600051 +359 894 600130
Телефон: +359 2 8044305, +359 2 8044317 +359 2 8044306
E-mail: service@hyundaibg.bg

Бояджийно, тенекеджийно и завеждане на щети

Телефон: +359 2 8044306, +359 2 8044307, +359 2 8044308
Мобилен: +359 894 600027, +359 894 600044, +359 899 600071

Резервни части

Телефон: +359 2 8044316, +359 2 8044318
Мобилен: +359 894 600038

КОМПЛЕКС СОФИЯ ЛЮЛИН

КОМПЛЕКС СОФИЯ ЛЮЛИН

Търговци

Адрес: 
София, Люлин 2, бул. "Околовръстeн път" 775
Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00-18.00 ч.
Почивни дни - събота неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044330
Мобилен: +359 894 600126
E-mail: sofialulin@hyundaibg.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00-18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 2 8044336
Мобилен: +359 894 600120
E-mail: service.lulin@hyundaibg.bg
Резервни части
Телефон: +359 2 8044337

КОМПЛЕКС БУРГАС

КОМПЛЕКС БУРГАС

Търговци

Адрес: 
Бургас, Район 6-и километър
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 16.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 861717
Мобилен: +359 894 600154
E-mail: burgas@hyundaibg.bg

Сервиз

Работно Време:  
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 860504
Мобилен: +359 894 600184
E-mail: service.burgas@hyundaibg.bg

Резервни части

Работно Време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 56 860444
Мобилен: +359 894 600108
E-mail: service.burgas@hyundaibg.bg

КОМПЛЕКС ВАРНА – ТЕХНОКАР ЕООД

КОМПЛЕКС ВАРНА – ТЕХНОКАР ЕООД

Търговци

Адрес: 
Варна бул. Вл. Варненчик 310
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 14.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни
Телефон: +359 52 749999
Мобилен: +359 888 605466
Факс: +359 52 749999
E-mail: varna@hyundaibg.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни

Телефон: +359 52 746666

Мобилен: +359 889 746666
E-mail: service.varna@hyundaibg.bg

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговци

Адрес: 
Велико Търново, ул. "Цар Т. Светослав" 36
Работно Време: 
Понеделник-петък: 8.30 - 17.30 ч.
Събота: 09.00 - 13.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни

Мобилен: +359 894 600157
Факс: +359 62 625995
E-mail: velikotarnovo@hyundaibg.bg

Сервиз

Адрес: 
Велико Търново, ул. "Беляковско  Шосе" 5
Работно Време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 09.00 - 13.00 ч.
Почивни дни - неделя и празнични дни

Телефон: +359 62 621912
E-mail: service.velikotarnovo@hyundaibg.bg

СЕРВИЗ ПЛЕВЕН

Сервиз

Адрес: с. Ясен, ул. „Софийско шосе“ 11
Телефон: +359 63 572896
Мобилен: +359 894 600165
Факс: +359 63 572249
E-mail: service.pleven@hyundaibg.bg

КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ – АЛЕКСИЕВ ЕООД

КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ – АЛЕКСИЕВ ЕООД

Търговци

Адрес: 
Пловдив с. Радиново
Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Събота: 10.00 - 16.00 ч.
Почивни дни - Неделя и празнични дни
Телефон: +359 32 511155, +359 32 511308
Мобилен: +359 898 452946,
Факс: +359 32 511309
E-mail: plovdiv@hyundaibg.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - Събота, Неделя и празнични дни
Телефон: +359 32 511155, (359) 32 511308
Мобилен: +359 894 600 017
E-mail: plovdiv.service@hyundaibg.bg
Резервни части
Мобилен: +359 894600152
E-mail: plovdiv.parts@hyundaibg.bg

КОМПЛЕКС РУСЕ

КОМПЛЕКС РУСЕ

Търговци

Адрес: 
Русе, бул. България 288
Равотно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни -събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 82 504444
Мобилен: +359 894 600015
E-mail: ruse@hyundaibg.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-Петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 82 505444
Мобилен: +359 894 600162, +359 894 600033
E-mail: service.ruse@hyundaibg.bg

КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА

КОМПЛЕКС СТАРА ЗАГОРА

Търговци

Адрес: 
Стара Загора, бул. "Никола Петков" 59
Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 42 660560
Мобилен: +359 894 600159
E-mail: starazagora@hyundaib.bg

Сервиз

Работно време: 
Понеделник-петък: 9.00 - 18.00 ч.
Почивни дни - събота, неделя и празнични дни
Телефон: +359 42 600222
Мобилен: +359 894 600128
E-mail: service.starazagora@hyundaibg.bg