Савина Константинова
Изпълнителен Директор

Антоний Попхристов
Национален Директор Продажби

Юлиян Чебишев
Търговски Директор

Валери Зарков
Директор Сервиз

Никола Урдов
Маркетинг Специалист

Магдалина Венкова
Корпоративни клиенти

Людмила Манолева
Резервни части